PRAVILA in SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

NICI THEODOR 1. 12. 2017 - 5. 1. 2018

1.

Organizator nagradne igre je ACRON d. o. o. Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.

2.

Nagradna igra poteka od 1. 12. 2017 do 5. 1. 2018

3.

V nagradni igri sodelujejo tisti, ki izpolnijo prijavni obrazec z osebnimi podatki, elektronskim naslovom, rojstnim datumom ter odgovorom na vprašanje katera je njihova najljubša Nici igrača. Prijavni obrazec prejmejo v poslovalnici ali pri maskoti Nici, ki bo po vseh večjih centrih promovirala blagovno znamko in zabava obiskovalce.

Finalno žrebanje bo 5. 1. 2018.

Ko stranka sodeluje v nagradni igri lahko žreba kuponček s popustom, ki je vnovčljiv v spletni trgovini www.nici.si. Popust je presenečenje s kodo med 5 % in 50 %.

4.

Pri žrebanju bo sodelovala 3-članska komisija:

Predsednik komisije: Gregor Krivec

Član komisije: Laura Dopler

Član komisije: Katja Pokeržnik

Žrebal bo izbrani član komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožbe nanj niso mogoče.

5.

Seznam nagrajenca se bo hranil na sedežu družbe ACRON d. o. o. Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec. Objavljen bo tudi na naši spletni strani in Facebook profilu.

Izžrebanec bo o nagradi obveščen najkasneje v 15 delovnih dneh od žrebanja. Nagrado bo prejel po pošti, najkasneje v treh mesecih od datuma žrebanja.

6.

Nagrada: Igrača Nici samorog Theodor 45cm n40108

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrsto nagrade, nagrade niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

7.

Varovanje informacij in osebnih podatkov:

Organizator Acron, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

8.

Podjetje Acron d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb zgoraj navedenih pogojev, brez predhodnega obvestila. Možne napake v besedilu.

9.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@acron-trgovina.si

Slovenj Gradec, 1. 12. 2017